Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Έκδοση συγκεντρωτικών τιμολογίων
Η εταιρία μας εκδίδει στο τέλος κάθε μήνα ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που συνοδεύεται απο αναλυτική κατάσταση φορτώσεων, αποφεύγοντας έτσι την καταχώρηση από μέρους σας, δεκάδων παραστατικών εξόδων.

Παρακολούθηση αποστολών 
Σας παρέχουμε υποστήριξη και τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με τη διακίνηση κάθε αποστολής σας από το στάδιο της περισυλλογής, μέχρι τη στιγμή που αυτή θα παραδοθεί στον τελικό παραλήπτη. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή καθυστέρηση, επεμβαίνουμε με στόχο την επίλυσή του και την ομαλή διεξαγωγή της μεταφοράς.

Διαχείρηση επιστρεφόμενων εμπορευμάτων
Περισυλλέγουμε τις επιστροφές των εμπορευμάτων σε καθημερινή βάση. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την έγκαιρη επιστροφή του υγιούς εμπορεύματος στην αποθήκη σας , ώστε να μπορέσει να διατεθεί ξανά το συντομότερο δυνατό.

Αντικαταβολές 
Αναλαμβάνουμε τη διαχείρηση των αποστολών σας επι αντικαταβολή  για ολη την Αττική και την επαρχία. Φροντίζουμε ώστε η απόδοση τους στην έδρα σας να γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Συμβουλευτική 
Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στη λειτουργία των διανομών σας και την οργάνωση των βέλτιστων δρομολογίων της εταιρίας σας, σε ό,τι αφορά την Αττική, αλλά και όλη την Ελλάδα.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησής σας.